PHP array’de tekrar edilenleri temizleme

Bir dizide tekrar eden aynı verileri silmek için php’nin array_unique fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Aşağıya basit bir örneklemesini yazıyorum.

<?php 
$meyveler=array("Elma","Şeftali","Erik","Elma","Şeftali"); // Aynı verileri tekrar eden dizi oluşturuldu
$temizdizi = array_unique($meyveler); //Tekrar edilen verileri temizleme
print_r($temizdizi); //Burada diziyi ekrana bastık
?>

Array(Dizi) Nedir ?

Diziler birden fazla veriyi tutmak için kullanılabilir, Bir değişkene bir veri atamak yerine bir dizi oluşturup onlarca veriyi tek bir dizi içinde tutabilirsiniz, Kullanım yerine göre dizi array oluşturma ihtiyacı doğabilir, Dizilere hakim olmak kodlama esnasında çok yardım sağlayacaktır. Biraz daha örneklerle açıklayalım.

<?php 

$marka=array("Fiat","BMW","Jaguar","Mercedes","Skoda");

?>

Bu örnekte bir array oluşturduk içerisinde araç markalarını girdik, şimdi normalde php de bir veriyi ekrana basmak için genelde echo fonksiyonu kullanılır, Ancak bir diziyi echo ile ekrana basamazsınız.

Bir dizide ki her verinin bir sıra numarası yani index numarası mevcuttur. Bu index numaralarını belirterek ekrana yazdırabilirsiniz. Array’de ki bir veriyi ekrana yazdırma örneği aşağıda ki gibidir.

<?php 

$marka=array("Fiat","BMW","Jaguar","Mercedes","Skoda");

echo $marka[2]; 

?>

Bu kod çalışırsa Ekrana “Jaguar” yazdıracaktır, Yazıyı buraya kadar okuduysan array konusunu yeni öğreniyorsun diye tahmin ediyorum, bu nedenle kafan karışmadan bir bilgi daha vereyim, Array de ki verilerin index numaraları 1’den değil 0’dan başlar. Haliyle 0 Fiat’a denk idi 2’de Jaguar’a siz muhtemelen 2 diyince ekrana “BMW” basacağını düşündünüz 🙂

Array ile alakalı yaşadığınız problemleri bu konu altında yorum olarak sorabilirsiniz 🙂

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir