Python atexit modulü kullanımı

ÖNEMLİ! Temel Python bilgisine sahip olduğunuz farz edilerek yazılmıştır
Atexit mantığının temelinde bir program kapanırken yapılacağı işlemleri bir listeye ekleyip bunları çalıştırır.

.register:
Senaryoya göre elimizde bir program olsun, bu program işlemi bitirince biz bir işlem yapmasını istiyoruz. Örnek kodlarımız şu şekilde olsun

 

Kod:
import atexit
print("Merhaba")
def sonlandir():
  print("Son ayarlar yapılıyor...")
atexit.register(sonlandir)

0x00

Şimdi biz burada program kapanırken “son ayarlar yapılıyor” demesini istedik ve bunu da register ile sağladık. Register kabaca bir “kapanırken yapılacaklar listesi” oluşturur ve bunu çalıştırır. Çalıştıralım

 

Kod:
root@kali:~/Masaüstü# python3 son.py
Merhaba
Son ayarlar yapılıyor..

0x01

Gördüğünüz gibi kali terminal’i gayet rahat çalıştırdı programı. Bir de IDE üzerinden deneyelim

Kod:
Merhaba
>>>

0x02

Gördüğümüz gibi çıkışta yapılacağı işlemi çalıştırmadı. Bu durumda yardımımıza “atexit._run_exitfuncs()” koşuyor…

._run_exitfuncs:

Adından da anlaşılacağı gibi çıkışta yapılacak fonksiyon listesini çalıştırır. Örnek bir kodlama ile gösterirsek…

Kod:
import atexit
print("Merhaba")
def sonlandir():
  print("Son ayarlar yapılıyor...")
atexit.register(sonlandir)
atexit._run_exitfuncs()

0x03

Tabii ki biz kullandığımızda programımız bu kadar basit olmayacak. Mesela parametreli kullanmamız gerekecek. Bunun için önce bir liste oluşturup parametre öğelerini o listeye eklememiz gereklidir. Örnek olarak:

Kod:
import atexit
print("Merhaba")
a = []
def bitir(isim,soyisim):
  parms = (isim, soyisim)
  print("Temizlik yapildi")
  print("coder: {} aka: {}".format(*parms))
while 1:
  s = input(">>> ")
  if s == "exit":
    break
  else:
    a.append(s)
atexit.register(bitir, a[0], a[1])
atexit._run_exitfuncs()

0x04
Çalıştıralım…

 

Kod:
Merhaba
>>> hackno
>>> utku
>>> exit
Temizlik yapildi
coder: hackno aka: utku
>>>

0x05

.unregister:

Bazen koşula göre eklediğimiz işlemi silmemiz gerekebilir. Bu durumlarda “unregister()” den faydalanırız.

Register’in yaptığı işlemin tam tersini yapar. İki adet finish fonksiyonu üzerinden örneklendirelim

 

Kod:
import atexit
print("Merhaba")
a = []
def bitir():
  print("Bitti!")
def bitir2():
  print("Nereye gidiyorsun?")
atexit.register(bitir)
atexit.register(bitir2)

soru = int(input("1 mi 2 mi: "))
if soru == 1:
  atexit.unregister(bitir2)
elif soru == 2:
  atexit.unregister(bitir)
atexit._run_exitfuncs()

0x06

Bunun çıktısı ise beklendiği üzere:

Kod:
Merhaba
1 mi 2 mi: 1
Bitti!
>>>

0x07


Ne zaman çalışmaz?

Python’ın tespit edemediği bir şekilde kapandığında veya benzeri bir durum oluştuğunda çalışmaz. Şimdi CTRL+C Kısayolu ile kapatmayı deneyelim

 

Kod:
Merhaba
1 mi 2 mi: 
Traceback (most recent call last):
 File "C:\Users\Utku\AppData\Local\Programs\Python\Python35\bittiginde.py", line 11, in <module>
  soru = int(input("1 mi 2 mi: "))
 File "C:\Users\Utku\AppData\Local\Programs\Python\Python35\lib\idlelib\PyShell.py", line 1386, in readline
  line = self._line_buffer or self.shell.readline()
KeyboardInterrupt
>>>

0x08

Başka bir güzel özelliği ise, oldukça sade yazılmış bir kütüphane olması. Kaynak kodlarına göz atacak olursak

 

Kod:
"""
atexit.py - allow programmer to define multiple exit functions to be executed
upon normal program termination.

One public function, register, is defined.
"""

__all__ = ["register"]

import sys

_exithandlers = []
def _run_exitfuncs():
  """run any registered exit functions

  _exithandlers is traversed in reverse order so functions are executed
  last in, first out.
  """

  exc_info = None
  while _exithandlers:
    func, targs, kargs = _exithandlers.pop()
    try:
      func(*targs, **kargs)
    except SystemExit:
      exc_info = sys.exc_info()
    except:
      import traceback
      print >> sys.stderr, "Error in atexit._run_exitfuncs:"
      traceback.print_exc()
      exc_info = sys.exc_info()

  if exc_info is not None:
    raise exc_info[0], exc_info[1], exc_info[2]


def register(func, *targs, **kargs):
  """register a function to be executed upon normal program termination

  func - function to be called at exit
  targs - optional arguments to pass to func
  kargs - optional keyword arguments to pass to func

  func is returned to facilitate usage as a decorator.
  """
  _exithandlers.append((func, targs, kargs))
  return func

if hasattr(sys, "exitfunc"):
  # Assume it's another registered exit function - append it to our list
  register(sys.exitfunc)
sys.exitfunc = _run_exitfuncs

if __name__ == "__main__":
  def x1():
    print "running x1"
  def x2(n):
    print "running x2(%r)" % (n,)
  def x3(n, kwd=None):
    print "running x3(%r, kwd=%r)" % (n, kwd)

  register(x1)
  register(x2, 12)
  register(x3, 5, "bar")
  register(x3, "no kwd args")

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir